Оферта

Жария оферта / Әлеуетті контрагентті тексеру бойынша қызмет көрсету жөніндегі келісім

1. Жалпы шарттар

1.1. Осы ұсыныс Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес Клиент пен Оператор арасындағы келісімнің барлық талаптарын қамтитын жария оферта болып табылады.

1.2. Клиент Оператордың жария офертасын (акцептін) қабылдаған сәттен бастап Келісім күшіне енеді.

1.3. Келісім сайтты пайдалану кезінде туындайтын қатынастарды реттейді және бір жағынан Оператор мен екінші жағынан Клиент, бірге "Тараптар" деп аталатындардың арасында жасалады.

1.4. Келісім Сайтқа кедергісіз кіру және сайтты тиісінше пайдалану үшін сақталуы қажет ережелерді белгілейді.

1.5. Клиент осы Келісімнің барлық шарттарымен толық көлемде, ешқандай ескертпелерсіз және ерекшеліктерсіз келісетінін растайды және олардың маңыздылығын, сондай-ақ осы шарттарды бұзудың ықтимал салдарын толық түсінеді және келісімді қабылдайды. Осы Келісімнің шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын орындауға міндеттенеді.

1.6. Тараптар төмендегілерді ескере отырып, келісім жасасты:

 • Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі бизнес-әріптестердің тізілімін жүргізуді, сондай-ақ "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының (бұдан әрі – ҰКП)бизнес-әріптестер тізілімі базасында қызметтер ұсынуды көздейді.
 • ҰКП бизнес-әріптестердің тізілімін – мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттандыру объектілерімен интеграцияланған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын кәсіпкерлік субъектілері туралы мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйені жүргізеді.
 • Бизнес-әріптестердің тізілімі кәсіпкерлерге әлеуетті контрагенттің адалдығын өз бетінше бағалау мүмкіндігін беруге арналған.

1.7. Бизнес-әріптестердің тізілімін құру және жүргізу 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 25-1-бабына, "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-2 және 9-3-баптарына, "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағына, 11-бабы 1-тармағының 3-3) тармақшасына сәйкес жүзеге асырылады "Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы" 2007 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 17, 18, 19-тармақшаларымен бекітілген, "Табиғи монополиялар туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 6-1-тармағымен, " салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы "2017 жылғы 25 желтоқсандағы №120-VI Қазақстан Республикасы Кодексінің 13-бабы 1-тармағының 8) тармақшасымен, 22-бабы 15-тармағымен, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 14 шілдедегі № 138 бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 31 шілдедегі № 144 және Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 31 шілдедегі № 308/НҚ бірлескен бұйрығы

1.8. Терминдер мен анықтамалар

Осы Келісімнің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

Сайт – операторға тиесілі, Клиентпен ақпараттық және технологиялық өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін, қызметтерді ұсыну/алу аясында хабарламалармен (құжаттармен) алмасуға мүмкіндік беретін бағдарламалық-аппараттық кешен.

Оператор – "АТАМЕКЕН" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы.

Серіктес – "Confidente" ЖШС (Оператордың техникалық серіктесі)

Клиент – осы Келісімнің акцептін жүргізетін тұлға.

Жеке кабинет – ЭЦҚ арқылы сәтті авторландырылған жағдайда клиентке қолжетімді сайттағы бөлінген ақпараттық кеңістік.

Өтінім – қызметтерге кіретін тиісті сервисті алуға өтініш / сұратым. Өтінімді рәсімдеу кезінде клиенттің ЭЦҚ / динамикалық сәйкестендіру / телефон немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін қорғау іс-қимылдарының элементтерін қолдана отырып, Клиентті және оның ерік білдіруінің мазмұнын айқындайтын өзге де тәсілдер пайдаланылуы мүмкін.

2. Келісім мәні

2.1. Осы Келісімнің мәні кәсіпкерлік субъектісі туралы мынадай мәліметтерді (бұдан әрі – қызметтер)ұсыну арқылы оператордың клиентке қызметтер көрсетуі болып табылады:

 • мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен және ашық дереккөздерден алынған деректерге негізделген кәсіпкерлік субъектісі туралы мәліметтерді қамтитын есеп;
 • кәсіпкерлік субъектісін уәкілетті мемлекеттік органдар өз құзыретіне сәйкес қалыптастыратын тізілімдерге, тізімдерге, тізбелерге енгізу туралы ақпарат.

2.2. Қызметтерді көрсету шеңберінде Оператор Клиентке кәсіпкерлік субъектілеріне берілетін скорингтік индекстеріне қолжетімділікті ұсынады:

 • салық төлеушінің адалдық индексі - әлеуетті серіктестің шот-фактураны және (немесе) өзге де құжатты жазып беру жөніндегі іс-әрекеттерді сот немесе қылмыстық қудалау органының ақталмайтын негіздер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату туралы қаулысымен іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей жасалған мәмілелерді (операцияларды) қолдану ықтималдығының көрсеткіші;
 • қаржылық тұрақтылық индексі-контрагенттің қаржылық проблемаларға байланысты өз міндеттемелерін орындай алмауының ықтималдық көрсеткіші;
 • төлем тәртібінің индексі - кәсіпкердің контрагенттен төлем алумен байланысты проблемалар туындау мүмкіндігінің ықтималдық көрсеткіші;
 • іскерлік бедел индексі - барлық факторлардың жиынтығын біріктіретін жиынтық көрсеткіш.

2.3. Оператордың қызметтер көрсетуі жекелеген қызметтер шеңберінде ұсынылуы мүмкін.

3. Қызмет көрсету тәртібі

3.1. Клиент қызмет көрсетілетін Сайтта өзінің нақты атымен немесе фирмалық атауымен тіркеледі, дербес деректерді, ұйымның деректемелерін енгізеді.

3.2. Оператор Клиенттің есептік жазбасын тіркейді және оған бірегей нөмір береді.

3.3. Клиентті сәйкестендіру және оны растау үшін клиенттің ЭЦҚ, сондай-ақ клиенттің сайтта тіркелуі кезінде сайтта тіркелген өзге де деректер пайдаланылады.

3.4. Қызмет көрсету шеңберінде ақпарат алмасу ЭЦҚ – ны пайдалана отырып, "сұрау салу-жауап" режиміндегі электрондық хабарламалар арқылы жүзеге асырылады.

3.5. Қызметтерді алу үшін Клиент тиісті қызметке өтінімді толтырады.

3.6. Клиенттің ЭЦҚ көмегімен жасалған сайттағы барлық әрекеттері Клиенттің жеке өзі жасаған деп танылады. Клиенттің іс-әрекетін растаудың қосымша құралы ретінде жеке кабинетке кіру сәтінде немесе жеке кабинетте операция жасау сәтінде Клиентке жіберілетін бір реттік құпиясөз де пайдаланылуы мүмкін.

3.7. Оператор ақпараттық жүйелердің жұмысындағы техникалық іркілістер мен технологиялық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы өзара іс-қимыл сервистеріне қолжетімділікті қамтамасыз етеді, ол туралы клиентке сайтта жұмыс басталғанға дейін кемінде 36 сағат бұрын жариялау арқылы хабарлайды.

3.8. Оператор анонимдік прокси-серверлерден Сайтқа жасалған сұратымдарға қызмет көрсетпеуге құқығы бар.

3.9. Оператор IT-технологиялардың жаңа талаптары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, сайтты бір жақты түрлендіру (жетілдіру) құқығын өзіне қалдырады.

4. Ақпаратты қорғау

4.1. Тараптар Сайтта жүзеге асырылатын ақпарат және құжаттар алмасудың қауіпсіздігі және оларды қорғау бойынша шаралар қабылдауға міндеттенеді.

4.2. Келісімге қол қою арқылы Клиент Операторға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға, ашуға және беруге келісім береді.

4.3. Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасында уәкілетті мемлекеттік органға осындай ақпаратты ұсыну бойынша міндет көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиент, оның есептік жазбалары мен құпиясөздері туралы ақпаратты жария етпеуге міндеттенеді.

4.4. Клиент өзінің ақпараттық жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін, ақпараттық қорғалуын және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.5. Клиент өзінің есептік жазбасын үшінші тұлғаларға пайдалану мүмкіндігін бермеуге міндеттенеді.

4.6. ЭЦҚ, жабық кілт (құпия кілт) жоғалған немесе өзге де жария етілген жағдайда және/немесе клиентке тиесілі ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, санкцияланбаған операциялар жүргізу жағдайларына күдік туындаған кезде Клиент дереу ЭЦҚ-ны бұғаттауға/кері қайтарып алуға және тиісті хабарламамен Операторға жүгінуге міндетті.

5. Есеп жазбаны бұғаттау

5.1. Оператор келесі жағдайларда Клиенттің шоттарын бұғаттауға құқылы:

5.1.1. барлық мән-жайлар анықталғанға дейін Клиенттің басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуы туралы ақпарат операторға келіп түскенде;

5.1.2. заңмен тыйым салынған, оның ішінде "қаржы пирамидаларын" ұйымдастырумен, Тегін Интернет технологияларын және тегін ұялы байланысты сатумен, "контрафактілік" және сапасыз тауарды/қызметтерді сатумен және т. б. байланысты қызметті анықтағанда;

5.1.3. сайттың бағдарламалық жасақтамасының кез-келген бөлігіне рұқсатсыз өзгерістер енгізгені (енгізу әрекеттері) анықталғанда;

5.1.4. Клиенттің сәйкестендіру деректері дұрыс көрсетілмегені анықталғанда;

5.1.5. Клиент осы Келісімнің шарттарын бұзғанда.

5.1.6. Клиенттің төлемдер жөніндегі келісімнің шарттарын бұзғаны туралы ақпарат түскенде.

6. Тарифтер

6.1. Қызметтерге кіретін белгілі бір қызметтер үшін Клиенттен сыйақы алынады. Бұл ретте сыйақыны Клиент Серіктеске төлейді

6.2. Белгілі бір қызметтердің ақылы екендігі сайттың тиісті бөлімдерінде көрсетілген.

6.3. Бұл ретте әлеуетті контрагентті тексеру үшін мемлекеттік тіркеу, жүзеге асырылатын қызмет түрлері, мемлекеттік органдардың тізілімдерінде бар/жоқтығы, төленген салықтар мен салық берешегінің сомалары туралы мәліметтер, қолда бар лицензиялар, жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға рұқсаттар туралы мәліметтер, салық төлеушінің адалдық индексінің мәні кәсіпкерлерге бизнес-әріптестер тізілімінің порталында тегін беріледі.

6.4. Клиенттің қолданыстағы тарифтермен келісімі тиісті сервиске өтінімді рәсімдеу кезінде расталады.

6.5. Клиент сыйақыны толық төлегеннен кейін оған тиісті қызмет көрсетіледі.

6.6. Оператор Тарифтерді өзгертуге құқылы, ол туралы ақпарат сайтта жарияланады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Тараптар осы Келісімнің шарттарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты береді.

8. Жауапкершілікті шектеу

8.1. Қызмет көрсету барысында Клиент алатын ақпарат, әртүрлі ақпарат көздерінен алынған деректерді агрегаттау өнімі болып табылады және Қызметті көрсету мақсатында оларды кейіннен түсіндіру тек ақпараттық сипатта болады.

8.2. Алынған ақпаратты қолдана отырып жүзеге асырылатын Клиенттің одан кейінгі қызметі, оның қалауы бойынша жүзеге асырылады. Клиент қызметті сатып алатын тұлғалардың жосықсыз және (немесе) заңсыз әрекеттері үшін Оператор жауапты болмайды.

8.3. Оператор қызметтерді көрсету шеңберінде, бизнес-әріптестер тізілімінің скорингтік индекстері мемлекеттік органдардан алынған ақпарат, ашық ақпарат көздері негізінде есептелетіндігіне байланысты, сервистерді пайдалану нәтижесінде Клиентке және/немесе үшінші тұлғаларға қандай да бір залалдар үшін жауапты болмайды.

8.4. Оператор келесі жағдайларда пайда болған клиенттің залалдары үшін жауапты болмайды:

8.4.1. операторға байланысты емес себептер: сайттың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бағдарламалық-аппараттық кешен жұмысындағы ақаулар, қателер мен іркілістер үшін,

8.4.2. Клиент Оператордың кінәсінсіз бағдарламалық және/немесе аппараттық құралдарға қол жеткізе алмағаны үшін,

8.4.3. Клиент сайтқа кіру үшін пайдаланатын жабдық пен бағдарламалық жасақтамада "вирустардың" және өзге де зиянды бағдарламалардың болғаны үшін;

8.4.4. Клиенттің сайтта пайдаланылатын құжаттардың деректемелерін дұрыс толтырмағаны үшін;

8.4.5. Клиент осы Келісімнің шарттарын бұзғаны үшін;

8.4.6. үшінші тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттері, соның ішінде Клиенттің есептік жазбасын, сондай-ақ мекен-жайы Жеке кабинетке кіру үшін логин болып табылатын электрондық пошта жәшігін пайдаланумен байланысты әрекеттері, ЭЦҚ және клиенттің басқа да сәйкестендіру деректерін пайдаланумен байланысты әрекеттер үшін.

9. Форс-мажор

9.1. Егер міндеттемелерін тиісінше орындау: әскери іс-қимылдар, індеттер, өрттер, табиғи апаттар, нормативтік-құқықтық актілер және мемлекеттік және өзге де уәкілетті органдардың (ұйымдардың) орындауды мүмкін емес ететін іс-әрекеттері сияқты еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындауының салдарынан мүмкін болмаса, Тараптар осы Келісім бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды. Осы Келісім бойынша еңсерілмейтін күш мән-жайларына ұшыраған тарап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде екінші Тарапты еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталғаны туралы хабардар етуге тиіс.

10. Келісімді өзгерту және бұзу тәртібі

10.1. Осы Келісімге өзгерістер (толықтырулар) енгізуді Оператор бір жақты тәртіппен жүргізуі мүмкін. Өзгерістер (толықтырулар) енгізілген кезде Оператор олар туралы Клиентті (тиісті ақпаратты Сайтқа орналастыру арқылы) өзгерістер (толықтырулар) күшіне енгенге дейін кемінде үш күн бұрын хабардар етеді. Клиент көрсетілген өзгерістермен келіспеген жағдайда, ол Келісімде көрсетілген тәртіппен осы Келісімді бұзуға құқылы.

10.2. Келісім бұзылуы мүмкін:

10.2.1. Клиент тарапынан:

 • Операторға жазбаша хабарлама жіберу арқылы (Келісімді бұзу туралы Операторды тиісті хабардар етуді қамтамасыз ететін өзге түрі болуы мүмкін). Оператор тарапынан наразылықтар болмаған және Клиенттің қолданыстағы (орындалмаған) міндеттемелері болмаған жағдайда, Келісім көрсетілген хабарламаны алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні өткен соң бұзылды деп есептеледі.

10.2.2. Оператор тарапынан:

 • Клиент осы Келісімнің шарттарын бұзған жағдайда,
 • Клиент өз деректерін дұрыс көрсетпеген жағдайда,
 • осы Келісімде көрсетілген немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда.

11. Дауларды шешу

11.1. Осы Келісімді орындауға байланысты туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктер міндетті түрде кінәрат-талап рәсімін сақтай отырып қаралады.

11.2. Тараптардың наразылықтары жазбаша түрде беріледі және оны алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде қаралуы тиіс.

11.3. Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілетін болады. Егер Тараптар келіссөздер процесінде келісімге келе алмаса, Келісімнен немесе оған байланысты туындайтын, оны бұзуға, тоқтатуға немесе жарамсыздығына қатысты барлық даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар оның қолданыстағы регламентіне сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының Төрелік орталығында түпкілікті реттеуге жатады. Төреліктің шешімі түпкілікті болып табылады. Төрелік іс қарауды өткізу орны - Астана қаласы. Келісім бойынша қолданылатын құқық, Қазақстан Республикасының құқығы болып табылады.

12. Басқа ережелер

12.1. Осы Келісім клиенттің ЭЦҚ пайдалана отырып, оған қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді.

12.2. Оператор Клиенттер туралы ақпаратты қадағалау үшін Сайтта "куки" (cookies) және "логи" (log files) пайдаланады. Cookies көлемі бойынша шағын деректер болып табылады, оларды веб-сервер Клиенттің веб-браузері арқылы береді. Оператор cookies-ті пайдаланушы көрген бет нұсқаларын қадағалау үшін, пайдаланушының беттің белгілі бір нұсқасындағы шертулерін есептеу үшін, трафикті бақылау үшін және сервистік баптаулардың танымалдылығын бағалау үшін пайдаланады. Оператор бұл ақпаратты Клиентке тиісті деректер мен қызметтерді ұсыну үшін пайдаланады. Сондай-ақ, бұл ақпарат Операторға сайтқа кірушілер сол URL мекен-жайы арқылы оралған жағдайда, олар көргісі келетін мақсатты бетті көретініне көз жеткізуге мүмкіндік береді және бұл Операторға Клиенттің мақсатты беттерді басқан адамдардың санын анықтауға мүмкіндік береді.

13. Оператордың атауы, мекен-жайы және банктік деректемелері

"АТАМЕКЕН" ҚР ҰЛТТЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ

Қазақстан Республикасы,

Астана қ., Есіл ауданы,

Қабанбай батыр даңғ., 19

БСН 130940010947

"Атамекен" ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының

Басқарма төрағасының м.а.

Абильшаиков Нариман Бактыбаевич